1965年,美国军队将向泰尼(Tay NiNH)的越战营地北部发起进攻。RAREHISTORICALPHOTOS。
1965年,美国军队将向泰尼(Tay NiNH)的越战营地北部发起进攻。RAREHISTORICALPHOTOS。

杀人的话


枪口: 由于所有批评都被当作“阴谋论”,所以今天滥用权力,发动攻击战争和大规模杀人罪没有任何人伸手可及。

头像
Tunander是PRIO的名誉教授。
邮箱: ola@prio.no
发布时间:2019年06月03日

攻击战争必须始终在大众媒体和联合国中以种族灭绝或大规模杀伤性武器等论点合法化。 今天,当批评家说这些论据被用作为政权更迭开战的借口时,这些批评家被称为“阴谋论者”。 之后,他们变得安静。 评论家不敢再说什么了,因为“阴谋理论家”一词在30年代被赋予与“犹太人”一词相同的地位。 这个词已成为美国,英国和其他国家的精英用来消灭最初对战争的抵抗的武器。

最近几十年来,大众媒体对为什么在阿富汗,伊拉克,利比亚和叙利亚的战争是合法和必要的提出了许多主张。 几乎所有报纸和电视频道-纽约时报,华盛顿邮报,CNN和BBC-在2003年声称伊拉克领导人萨达姆·侯赛因拥有大规模杀伤性武器,并在2011年宣称穆阿迈尔·卡扎菲想用结果是种族灭绝。 现在我们知道这是基于“假新闻”的。 负责任的官员和新文件已经证实,媒体上所说的是谎言。 伊拉克没有大规模杀伤性武器,也没有对班加西的威胁,但是有美国人和英国人,以及伊拉克和利比亚的反对派分子出示了使战争合法化的伪造文件。 现在,我们知道是谁制作了这些文件-包括使萨达姆·侯赛因(Saddam Hussein)与据称从尼日尔购买的铀绑定的虚假签名,并且从希拉里·克林顿(Hillary Clinton)电子邮件的披露中我们知道,对利比亚的袭击与保护平民无关。 我们还知道,谎言造成了灾难性的后果,没有人为此受到惩罚。

本质上,每个人都是 vesentlig sikkerhetspolitisk virksomhet hemmelig – og den holdes hemmelig i årtier. Stormaktene har enorme etterretningstjenester, og deres virksomhet er usynlig. Visepresident Harry Truman var for eksempel ikke informert om USAs atomvåpenprogram (med mer enn 100 000 ansatte) før han tok over som president i april 1945. Sentrale statshemmeligheter er ofte bare kjent av noen få, og de kan manipulere andres oppfatning og legge ned veto mot demokratisk fattede beslutninger. Dette er det vi nå kaller «The Deep State», et begrep jeg brukte allerede i 2004–2006, og som siden gjennom en kollega, Peter Dale Scott, kom til å få spredning i USA. President Donald Trump begynte å benytte begrepet, dog med en noe annen betydning. Det er samme type fenomen som finnes i mange land.

Da media på 80-tallet omtalte «russiske ubåter i svenske farvann», viste det seg at dette var amerikanske og britiske operasjoner for å teste svensk beredskap. Noen i «The Deep State» i Sverige visste det, men den svenske befolkningen og regjeringen ble ført bak lyset. USAs forsvarsminister Caspar Weinberger bekreftet disse operasjonene i 2000, og hans marineminister John Lehman fortalte meg at beslutningen ble tatt av en «deception committee» ledet av CIA-sjefen William Casey. Da en venn av meg spurte en av president Ronald Reagans nærmeste, Thomas Reed, om «deception-operasjonene», svarte Reed: «Ja, CIA driver med ‘deception’. Det er hva de gjør.» De sysler med å manipulere media og å lure fremmede, ikke minst allierte regjeringer. Og med USAs etterretningsbudsjett på 80 milliarder dollar per år kan man gjøre temmelig mye. Man kan lure regjering og befolkning trill rundt.

Man må alltid ha en grunn for å starte en krig. Da er falske angrep og falske påstander nødvendige.

Da jeg fortalte hva Weinberger, Lehman og Reed hadde sagt i intervjuer på svensk, tysk og fransk TV etter år 2000, ble jeg kalt «konspirasjonsteoretiker». Selv da en svensk utenriksminister og en journalist fortalte at det ikke fantes støtte for påstanden om russisk aktivitet i svenske farvann, ble de kalt «konspirasjonsteoretikere». Den britiske tjenestemannen David Kelly, som hadde kjennskap til at det neppe fantes masseødeleggelsesvåpen i Irak, tok saken opp med en BBC-journalist våren 2003 og måtte vitne foran utenrikskomiteen. Tre dager senere ble han funnet død i skogen. Den som satte spørsmålstegn ved denne hendelsen, ble kalt «konspirasjonsteoretiker».

Og mens man i Norge før Irak-krigen i 2003 fortsatt kunne reise kritikk mot krigen, var det nesten umulig å gjøre det samme forut for Libya-krigen i 2011. Mens Stortinget var delt når det gjaldt Irak-krigen, var støtten til krigen mot Libya total. Den som reiste kritikk, ble bakvasket og beskrevet som «konspirasjonsteoretiker».

Vietnamkrigen i 1964 ble legitimert med et nordvietnamesisk angrep på den amerikanske destroyeren USS «Maddox». Min venn og tidligere kollega Robert Bathurst var vakthavende offiser i Pentagon den natten. Han ringte og vekket den amerikanske marinesjefen, og krigen ble et faktum. Men det var først på 90-tallet at det ble klart for Robert at det aldri hadde funnet sted noe angrep. Han viste meg en artikkel i Naval Intelligence Professionals Quarterly fra admiral James Stockdale, som fløy som ung pilot over USS «Maddox»: «Det var kun amerikansk ildgivning og sort vann.» Det viste seg også at USA hadde benyttet små norskbygde hurtigbåter (MTB-er), med delvis norsk mannskap, for å bombe den nordvietnamesiske kysten i et forsøk på å lure vietnameserne til å angripe USS «Maddox» – noe som ville legitimere et amerikansk angrep og full krig. Noen av disse nordmennene fortsatte i norsk etterretning. På tross av at Robert hadde vært sjef for den amerikanske marinens etterretningstjeneste for Europa på 70-tallet, var det først 30 år senere at han ble informert om hva som hadde foregått.

I 1962, to år før det påståtte angrepet i Vietnam, ville den amerikanske militærledelsen ha en krig mot Cuba og la fram forslag for president John F. Kennedy om en kampanje («Operation Northwoods») med bombeeksplosjoner i amerikanske byer. Skylden for terrorangrepene i Washington (D.C.) og Miami skulle legges på cubanske agenter, og man ville produsere falske dokumenter som skulle bekrefte de «cubanske angrepene». Andre forslag var å senke et amerikansk skip og skyte ned et amerikansk fly og gi Cuba skylden for å legitimere en krig mot øystaten. Falske begravelser av «døde fra flyet» ble antatt å styrke den anti-cubanske opinionen.

President Kennedy. nektet imidlertid å akseptere militærledelsens forslag. Forsvarssjefen, general Lyman Lemnitzer, ble omplassert og ble øverstkommanderende for Natos styrker i Europa, der han fortsatte med terrorangrep og bombeeksplosjoner mens skylden ble lagt på den politiske venstresiden. Dokumentet for «Operation Northwoods», signert av Lemnitzer, var stemplet «Top Secret, Special Handling, Noforn» (No foreign nationals). Dokumentet ble nedgradert 40 år senere, og det er først nå vi vet litt mer om dette. Dokumentet avspeiler godt tankegangen i USA.

Man må alltid ha en grunn for å starte en krig. Da er falske dokumenter, falske angrep og falske påstander nødvendige. Slik var det i Vietnam, i Afghanistan, i det tidligere Jugoslavia, i Irak og i Libya.

Et mye brukt falskt dokument som løftes fram av dem som fordømmer «konspirasjonsteorier», er det såkalte 锡安的协议出现. Protokollene skulle etter sigende vise en jødisk sammensvergelse med en angivelig plan om et jødisk verdensherredømme. Dokumentet ble benyttet av det russiske hemmelige politiet, Okhrana, og senere også av nazistene i deres kamp mot jødene. Men å produsere slike falske dokumenter og vise til angrep som aldri har inntruffet – eller angrep på eget eller alliertes land – utført av egne styrker, er nettopp hva amerikansk og britisk etterretning har gjort i årtier. Og den som stiller spørsmål ved disse dokumentene eller hendelsene, blir effektivt stemplet som «konspirasjonsteoretiker». På den måten har ordet «konspirasjonsteori» fått en omvendt betydning. Vi lever allerede i Orwells 1984.

195挪威克朗订阅季